خانه و مقبره میرزا کوچک خان در نود و چهارمین سالگرد شهادتش

رشت- میرزا کوچک خان جنگلی که رهبر نهضت جنگل بود، سال های زندگی خود را در خانه ای واقع در محله استادسرا گذراند و پس از شهادت در مقبره ای واقع در محله سلیمانداراب این شهر دفن شد.