بی‌سابقه‌ترین سیل ۱۰۰ سال اخیر هند

بین الملل: هند این روزها بی سابقه ترین سیل یکصد سال اخیر خود را تجربه می کند.