پل جورج چگونه در بازی امروز ۴۸ امتیاز کسب کرد

ستاره تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز در بازی امروز مقابل یوتا جاز به تنهایی ۴۸ امتیاز کسب کرد تا بازیکن روز NBA معرفی شود.