وقتی شیشه‌های جلوی اتومبیل‌ هوشمند می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، فناوری های متعددی وارد حوزه راهنمایی و رانندگی شده اند تا نه تنها رانندگان را مجاب به رعایت قوانین کنند بلکه بتوانند آمار مرگ و میر مربوط به حوادث رانندگی را نیز کاهش دهند. نمایشگر Carloudy روی داشبورد خودروها قرار گرفته و اطلاعات و داده های لازم برای رانندگان را روی شیشه جلو خودرو به نمایش می گذارد.