آتش سوزی در دکل نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر

بین الملل: یکی از سکوهای نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر گرفتار حریق شده که در این حادثه چند نفر کشته و تعدادی نیز مفقود شده اند.