کجاها نباید خندید؟!

کجاها نباید به مردم خندید، به مردم نخندید، روزی مردم هم به شما میخندند،با خنده هایتان مردم را خجالت زده نکنید

شخصیبه مردم نخندیدکجاها نباید به مردم بخندیم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x