اجرای آهنگ فردا تو می آیی در کنستر نابینایان، گروه هاتف شرار

این کنسرت در 16 مهرماه 1394 در فرهنگ سرای خاوران برگزار شده است.
اعضاء گروه: هاتف شرار: خواننده
محمد سرباز: نوازنده دف
میثم خاتمی نیا: نوازنده پیانو
حمید کاظمی: نوازنده تمبک