مزایده ی تروریست برای انجام عملیات انتحاری در عربستان

در این کلیپ خواهید دید چگونه در برخی مناطق عربستان، انسان هایی را برای عملیات انتحاری و تروریستی به فروش و مزایده می گذارند. فروش علنی تروریست توسط وهابیت در کشور عربستان، نمایانگر تایید و حمایت حکومت فاسد آن کشور از تروریست ها و این اقدامات است.