استاد رائفی پور - رد توهین به مقدسات اهل سنت

سخنرانی استاد رائفی پور پیرامون تکفیریهای شیعه و سنی و دسیسه ی انگلیسی-وهابی...