از تحریم تا ضد تحریم در گفتگو با دکتر میرکاظمی

138
16 آذر 1394

قسمت اول مصاحبه اختصاصی پایگاه اینترنتی مستضعفین با دکتر میر کاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و مدیر جهادی دولت دهم

فیلمترکیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x