بالاخره تقلب شد یا نشد؟...مسئله این است

داستان سال 88 را بارها شنیده اید.انتخاباتی که با حضور 85 درصد مردم میرفت تا فرصت بی نظیری برای نظام ایجاد کند با بد اخلاقی و لگد زدن برخی به قانون تبدیل به یک تهدید علیه نظام جمهور ی اسلامی شد.شکاف اجتماعی ایجاد کرد.حفره های امنیتی وسیعی را شکل داد.دشمن را شاد کرد. مردم را به جان یکدیگر انداخت.جان عده ای از هواداران نامزد ها را گرفت و موجب شهادت عده ای از پاکترین جوانان این کشور شد.اما تدبیر رهبر معظم انقلاب و مدیریت عالی ایشان و همچنین تبعیت بخش عظیمی از جامعه از فرامین ایشان باعث گردید میوه این خویشتن داری و ولایت مداری در انتخابات های بعد چیده شود. جریان معاند که به تمام جریان اصلاحطلب چشم دوخته بود دید بدون حظور این جریان در انتخابات مجلس در اواخر سال 90 چیزیبیشتر از 70 در صد مردم در انتخابات شرکت کردند و این مهر بود بر اباطیل بافته شده و جنگ روانی بسیار شدید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی. اما انتخابات اخیر ریاست جمهوریکه با مشارکت حدود 73 درصد از مردم شکل گرفت و در آن نامزد جریان هاشمی و اصلاحات با حدود 250 هزار رای بیشتر از 50 درصد آرا انتخاب گردید،دقت و حراست نظام جمهوری اسلامی از آرا مردم را نه تنها به ایرانیان بلکه در معرض دید جهانیان قرار داد و باعث شد روسیاهی زمستان به چهره برخی بماند که با علم به عدم…