چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت

در این مراسم از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب "من زنده‌ام" نوشته معصومه آباد رونمایی می شود