مواظب باشید نامحرمان نفوذ نکنند

انتقاد صریح آیت الله مصباح به رویه فرهنگی دولت و حسن روحانی