بازگشت انگلیسی ها یعنی اعتدال

بازگشایی سفارت انگلیس در تهران یعنی اعتدال ایرانی! این را اصلاح‌طلبان حامی دولت می‌گویند. به گزارش «وطن امروز»، بررسی رفتار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت نسبت به افزایش احتمال بازگشایی سفارت انگلیس در تهران نشان می‌دهد آنان بشدت از این موضوع استقبال می‌کنند. نگاهی به روزنامه‌های دیروز جریان اصلاحات استقبال آنان از این موضوع را نشان می‌دهد تا جایی که برخی از آنها موضوع بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را به تیتر و عکس یک خود تبدیل کردند. روایت رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت از این ماجرا بسیار قابل تامل است. روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز» از رسانه‌های اصلی حامی دولت که به عنوان رسانه نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی نیز شناخته می‌شود در تیترهای اصلی خود در صفحه اول بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را با عنوان «آغاز فصل بازگشت به اعتدال ایرانی» تفسیر کرد. این روزنامه در حالی این تیتر عجیب را برای گزارش خود انتخاب کرده است که در متن این گزارش استدلال‌های عجیبی برای بازگشایی سفارت انگلیس مطرح کرده است به‌گونه‌ای که موضوع مبارزه با تروریسم را به عنوان یکی از موضوعات مهم در بازگشایی سفارت انگلیس در تهران دانسته است. روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری نیز به استقبال اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره…