یا داعش، اسمع زین، نحن جنود الحسین

جوانان و بسیجیان عرب و عجم اهوازی در اعتراض به اقدامات وحشیانه گروهک تکفیری در مسجد عباد لشکر آباد تجمع کرده و جهت اعزام داوطلبانه به عراق ثبت نام کردند.

آنها با مشت های گره کرده دائم فریاد لبیک یا حسین(ع) سر می دادند و خطاب به متجاوزان حریم اهل بیت (ع) گفتند: یا داعش، اسمع زین، نحن جنود الحسین

به نقل از پایگاه عروج