دفاع تمام قد اله یاری از آمریکا - موسس اصلی شبکه اهل بیت کیست؟

اين شبكه با مديريت فردي افغاني به نام "حسن اللهياري" در قم تاسيس شد و عوامل آن با انتخاب اين نام مقدس، سعي داشتند در فضاي فرهنگي قم، موقعيتي براي خود كسب كنند. اهل بيت، در دوره فعاليت خود در راستاي برجسته ساختن اختلافات مذاهب اسلامي و همسو با سياست‌هاي انجمن حجتيه مطالبي را تهيه مي كرد. تاكيد بر سوگواري ايام فاطميه به نام «محسنيه» و برگزاري جشني موسوم به «عيدالزهرا» و به مناسبت مرگ عمر بن خطاب مهمترين اقدامات اين شبكه بود.