روایتی از زندگی شهید دکتر مصطفی چمران

کمیک موشن شهید مصطفی چمران به بخشی از زندگی شهید چمران می پردازد. در این فیلم داستان دلداگی شهید چمران و پروانه همسر آمریکایی اش از زبان هر دو نفر تعریف می‌شود. پس از آن شرح سفر و مبارزات شهید چمران مانند اخراج از دانشگاه در آمریکا، اعتراض به ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا برای دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران و مخالفت دانشجویان در روز 16 آذر سال 1332 نشان داده می شود و در ادامه این مبارزات می بینیم که شهید چمران به مصر می رود و آموزش های چریکی را در این کشور می بیند و به خواست امام موسی صدر به جنوب لبنان می رود.