شبکه اجتماعی صهیونیستی را بهتر بشناسید

169
16 آذر 1394

واقعیت فیسبوک چیست؟ دلیل صهیونیستی بودن فیسبوک از زبان مومن نسب


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x