نظر هاشمی درباره حجاب

این فیلم قسمتی از فیلم انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی در سال 84 می باشد. در این فیلم یکی از حضار نظر هاشمی را درباره حجاب می پرسد و هاشمی جوابی می دهد که بیشتر شبیه جواب کاندیدای ریاست جمهوری یک کشور غیر مسلمان است. هاشمی روحانی است و مطمئننا تعریف اسلام از پوشش بانوان را می داند اما چرا اینگونه پاسخ می دهد قضاوت با شما ...