مداحی بسیار زیبای دلواپسیم

مداحی بسیار زیبا و پر محتوا در مورد شرایط منطقه و مسائل روز جامعه با نوای حاج مهدی رسولی