داوطلبان مبارزه با داعش کجا و چگونه آموزش می بینند

ورزشگاه نجف در پی حمله داعش به عراق به مرکزی برای آموزش نیروهای داوطلب تبدیل شد و نیروهای مجرب به صورت فشرده، داوطلبان مردمی را برای مبارزه با تررویست های تکفیری آموزش می دهند.
فتنه داعش بار دیگر نشان داد نقش مرجعیت در یک کشور مسلمان چقدر عمیق و پرنفوذ است و حتی رسانه های غربی مجبور به اعتراف به این نکته شدند که به محض فراخوان مرجعیت عالی دینی برای دفاع از میهن و حمایت مردمی از ارتش در مبارزه با تروریسم، مراکز ثبت نام از داوطلبان مبارزه با داعش با هجوم دهها هزار نفر از مردم از قشرهای مختلف حتی از اهل سنت روبرو شده است و این لبیک همچنان ادامه دارد.