انقلابی از جنس تهاجم فرهنگی

انقلاب ما تهاجم فرهنگی بود به دشمن.انقلاب ما به تمام خطوط دفاعی ؛چپ و راستش در جهان و جهان اسلام نفوذ کرده است.و موفقیت های بسیار بزرگی بدست آورده است.

سخنانی از استاد رحیم پور ازغدی

با تشکر از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان