کلاه گشاد ملکه بر سر انگلیسی ها

در جشن اخیری که ملکه انگلیس برگزار کرده هزینه های زیادی صرف شده و این درحالی است که بیشترین جمعیت انگلیس در آستانه ورشکستگی و بیکاری قرار دارند حتی برخی از مردم از سطلهای آشغال غذای خود را تامین می کنند