قرار بود پاسپورت ایرانی با ارزش شود...

هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی برای فراگیری علوم مختلف راهی کشور های اروپایی شده و در این مسیر موجب پیشرفت علوم مختلف در ایران وجهان می شوند.

چند مدتیست که رشد علمی ایران به شدت افزایش یافته و ایران خود را در جمع 15کشور برتر علمی دنیا قرار داده است.که این مهم موجب وحشت کشور های غربی شده و آنها را بر آن داشته تا از ورود و ادامه تحصیل دانشجویان به بهانه کمک به برنامه هسته ای ایران جلوگیری کنند.

در ادامه فیلمی از اعتراض دانشجویان ایرانی به ممانعت از ادامه تحصیلشان توسط پلیس نروژ را میبینید.

فیلمترکیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x