دلیل حمایت ابتکار از بنزین وارداتی چیست؟

ابتکار رئیس حفاظت محیط زیست در حالی بنزین وارداتی را عامل پاکیزگی هوای تهران میداند که حتی یه لیتر بنزین یورو چهار وارد کشور نشده است.این حمایت غیر کارشناسانه در حالیست که چندی پیش زمزمه واردات بنزین بی کیفیت توسط همسر یک زن بلند پایه دولت به گوش رسیده و شائبه زدو بند در واردات بنزین به بهانه حفاظت از محیط زیست و حمایت از سلامت مردم را پر رنگ تر کرده است.

فیلمترکیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x