نقش شبکه های اجتماعی در قدرت گیری داعش

بررسی مقاصد شبکه های اجتماعی در ایجاد فضای امن برای جولان فیلم های دهشتناک و فجیع عملیات های غیر انسانی داعش در برنامه گزارش خبری روزنه