دیدار وزیر اطلاعات با حزب مشارکت

رسایی در صحن علنی مجلس طی اخطاری مستند بر اصل ۲۶ قانون اساسی گفت: اخیرا وزیر اطلاعات با شورای مرکزی حزب منحله مشارکت نشستی را برگزار کرده و به دلیل اینکه این نشست بازرسی از این حزب منحله نبوده است لذا وزیر اطلاعات باید محتوای نشست خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهد. وی افزود: با توجه به اینکه حزب مشارکت در مجلس ششم اتفاقات ناگواری را ایجاد کردند، آیا دیدار با آنها اعتدال است.