راست قامت مظلوم

گوشه ای از زندگی پر فراز و نشیب شهید بهشتی و حمایت امام خمینی(ره) از شهید بهشتی

- سخنرانی های شهید بهشتی در مورد انقلاب و هنر و هنر مندان

- نگرش بیگانگان به انقلاب اسلامی

- ارتباط تنگا تنگ با امام

- نظر شهید بهشتی درباره تکیه به توان مردم انقلاب اسلامی

-دشمن نبودن با مردم آمریکا و دشمنی با دولت آمریکا