خانه تروریست های سان برناردینو کالیفرنیا

صحنه هایی از اشغال منزل تروریست های سان برناردینوی کالیفرنیا توسط رسانه ها.ماموران پلیس قبلا خانه تروریست ها را تفتیش و انباری مملو از اسلحه، مهمات، مواد منفجره و دستکم ۱۲ بمب دست ساز را کشف کرده بودند.چهارشنبه دوم دسامبر (۱۱ آذر) حوالی ظهر به وقت محلی غرب آمریکا یک زن و شوهر پاکستانی تبار که مجهز به اسلحه سنگین و مواد منفجره بودند به مراسم ناهار..