وزیر اطلاعات رهروان واقعی گروهک فرقان را شناسایی کند

در این جلسه که طبق تصمیم مدیریت جدید دانشگاه امیر کبیردر آمفی تئاتر ساختمان فارابی دانشگاه برگزار شد و به علت پر شدن ظرفیت سالن امکان حضور تمامی دانشجویان وجود نداشت، برخی از دانشجویان افراطی دانشگاه همچون برنامه های قبلی برگزار شده در دانشگاه، اقدام به ایجاد بی نظمی و آشوبگری نموده و با شکستن در ورودی ساختمان فارابی موجب زخمی شدن یکی از اساتید دانشگاه و تنی چند از دانشجویان شدند.