چند نکته مهم در باره سلامت روزه داران

روزه داران برای رفع عطش و گرسنگی چگونه تغذیه کنند؟

با تشکر از واحد مرکزی خبر سیمای جمهوری اسلامی