کسی از هولوکاست 9میلیون ایرانی خبر ندارد

دکتر شاه حسینی از حقوق بشر انگلیسی در ایران در سال استعمار می گوید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x