کسی از هولوکاست 9میلیون ایرانی خبر ندارد

261
16 آذر 1394

دکتر شاه حسینی از حقوق بشر انگلیسی در ایران در سال استعمار می گوید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x