واکنش صدای آمریکا به انتقادات کارشناس خود

شبکه صدای آمریکا (VOA) گرچه در منشور خود مدعی بیطرفی در انتشار خبر است، اما در واقعیت بر خلاف این منشور عمل کرده و نه تنها اخبار مغرضانه و به دور از واقعیت را به مخاطبان ارائه می دهد، بلکه حتی در انتخاب کارشناس هم غالبا از افرادی بهره می گیرد که همین سیاست را دنبال می کنند.

البته صدای آمریکا هرازگاهی برای آنکه ژست بیطرفی اش را حفظ کند از برخی کارشناسان مستقل دعوت می کند که معمولا این کارشناسان هم سیاست مغرضانه و جانبدارانه رسانه دولتی امریکا را برنمی تابند و از آن انتقاد می کنند.