دولت در قبال فرهنگ و دین شهروندان مسئول است

111
16 آذر 1394

مسئولیت دولت در قبال مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم و نیز نظارت بر رفتارهای عمومی و اقتصاد بدون اینکه برای مردم مزاحمتی ایجاد کند و یا به حریم خصوصی آنها تجاوز کند موظف است پاسخگو باشد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x