کلیپ صوتی:صفای دل

صفای دل پیرامون سفارشات رهبر معظم انقلاب به جوانان در رابطه با مراقبت از نفس و حفظ پاکی و صفای دوران جوانی