گلادیاتور های توپ بدست

اساساً فوتبال را باید در قاب تلویزیون تحلیل کرد و ما در تلویزیون یک نمایش می بینیم؛ چیزی که از نمایش کهنِ گلادیاتورها به یک توپ رسیده و گاهی سی دوربین، این نمایش را به تصویر می کشند. از این جهت می توان فوتبال را با نمایش تلویزیونی یا سینمایی مقایسه کرد، به خصوص با دوربین های باکیفیتی که به خوبی در این راه به کار برده می شود. افتتاحیه های المپیک و جام جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.