تیزر فیلم باب المراد با موضوع زندگی امام جواد(علیه السلام)

یتراژ ابتدایی سریال «باب المراد» به کارگردانی فهد میری را «محمد اصفهانی» با شعری از فیصل الدویسان می‌خواند.

بنا بر این گزارش، متن شعر تیتراژ به شرح زیر است:

یا جواد الاوصیاءجَدُ علی من اتی باب المرادِالهاشمیّا

انت نورُ، فاض مِن طه فما کنت الا مثل طه نبویّا

کم تجلی فیک آیْ للهدی من کتاب الله قدْ کان خفیّا

فیک من موسی و عیسی شَبهٌ و غلام فیه بشری زکریّا

آ ولست مثل یحی آیة حینما قدْ اوتی الحکم صبیّا

کیف ناظرت شیوخ الدین فی مجلس الفتوی و قد کنت فتیّا

فتبدّی منک علم معجز من رسول الله اذ کنت الوصیّا

فتعالیت ولا غرو اذا جعل‌ الله بک الدین غلیّا

اجود الناس سخاء ویدا انت یا من قد سمی فوق الثریّا

لیت شعری ای کفّیک روت عطش الهالک حتّی عاد حیِِّا

تل کلا کفیک نخل وجنی وکلا کفیک قد صار سریّا