اصرار داریم که یک قدم از حقوق ملت ایران عقب نشینی نباید بکنند

امام خامنه ای(مد ظله العالی) :کینه آمریکایی مثل کینه شتری است / اصرار داریم که یک قدم از حقوق ملت ایران عقب نشینی نباید بکنند / خطوط قرمزی وجود دارد و یک حدودی وجود دارد این حدود باید رعایت بشود و مسئولین موظف هستند که این حدود را رعایت کنند.