هیچ از پوچ / بیمه کشتیرانی

هیچ از پوچ / 1 / آیا ساختار تحریم‌ها با توافق ژنو ترک برداشت؟ حتی تحریم‌های کشتیرانی نیز برداشته نشد در مقابل انبوه امتیازاتی که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در توافق ژنو به طرف مقابل واگذار کرد که از بین بردن تمام ذخیره سوخت ۲۰ درصد، تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد، پذیرفتن غنی‌سازی مشروط (برخلاف ‌ماده ۴ NPT) تنها بخشی از آنهاست، گفته شد طرف مقابل نیز امتیازات بزرگی به ایران داده است که قرار است چرخ زندگی مردم را بچرخاند و حتی رئیس جمهور ادعا کرد ساختار تحریم‌ها ترک برداشته است اما اکنون که روزهای پایانی گام اول توافق ژنو را سپری میکنیم، فرصت خوبی است تا بررسی شود که آیا در این مدت امتیازی هر چند ناچیز به دست ایران رسید یا نه؟ در ادامه تحریم‌های خصمانه غرب ۱۱ شرکت کشتیرانی ایران نیز مورد تحریم‌های غرب قرار گرفته بودند که با شکایت ایران در مجامع بین‌المللی این ۱۱ شرکت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد اما تحریم‌های یک طرفه آمریکا مبنی بر جریمه شرکت‌های معامله کننده با شرکت‌های کشتیرانی ایرانی موجب شده بود که هیچ کشوری با کشتیرانی ایران مبادله نکند. با این حال لغو تحریم بیمه ای محموله های نفتی و پتروشیمی ایران یکی از امتیازاتی بود که غرب در چارچوب توافق ژنو به ایران داد. این امتیاز در شرایطی داده…