خانواده پر کار آقای هاشمی

152
16 آذر 1394

فیلم تبلیغاتی آقای هاشمی در سال 1384 که با رفتار فرزندانش در انتخابات سال 1388 تطبیق داده شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x