خانواده پر کار آقای هاشمی

329
16 آذر 1394

فیلم تبلیغاتی آقای هاشمی در سال 1384 که با رفتار فرزندانش در انتخابات سال 1388 تطبیق داده شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x