تیزر مستند آب های جوشان

تیزر مستند آب های جوشان درباره قدرت نظامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از زمان جنگ تحمیلی تا اکنون