پرواز 655 دیگر به زمین ننشست

ناو وینسنس در مرز آبهای خلیج فارس هواپیمای مسافربری را در سال های جنگ تحمیلی مورد هدف قرار داده و 290 مسافر آن از جمله کودکان را به شهادت رساند