بزرگ‌ترین دروغ زندگی‌تان را به چه کسی گفته‌اید؟

انسان‌ها در زندگی شخصی خود گاهی اوقات دروغ‌هایی می‌گویند که حتی هیچ ارزش و نفعی هم برای‌شان ندارد. ماه مبارک رمضان فرصتی است تا انسان زندگی خود را مرور کند و ببیند تا به حال چه دروغ‌هایی گفته است.