نقد فیلم طبیب ، از واقعیت تا توّهم

در برنامه راز با حضور دکتر مجید شاهحسینی و دکتر طالب زاده به نقد و بررسی فیلم سراسر اشتباه "طبیب The Physican" میپردازند که در این قسمت به بخشهایی از تحریفات تاریخی فیلم اشاره شده است.
این فیلم درباره زندگی ابوعلی سینای خیالی است ودر آن فقط از نام و شهرت و محل زندگی وی الهام گرفته شده است. و شامل مواردی است که با آنچه بر ابن سینا گذشته تضاد دارد. به عنوان نمونه در این فیلم ابن سینا در اصفهان یک معلم وطبیب است و علاالدوله با او رفتاری مناسب ندارد و فقط از او حمایت می‌کند. درحالیکه در واقعیت ابن سینا وزیر علاالدوله بود و علاالدوله بسیار به او احترام می‌گذاشت.