یادآوری یک تقلید افتضاح- نسخه آمریکایی گزارش صد روزه حسن روحانی

حامیان دولت یازدهم در اقدامی قابل تأمل برای 100 روزه شدن عمر این دولت اقدام به ساخت کلیپی تبلیغاتی کرده اند که الهام گرفته از کلیپ تبلیغاتی اوباماست. خبرگزاری دانشجو با ترکیب این دو کلیپ شباهت آنها و تقلید حامیان رئیس دولت از آمریکایی های طرفدار اوباما را به نمایش گذاشته است.