شورای رقابت و افزایش چندباره ی قیمت خودروها

168
16 آذر 1394

موافقت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها درحالی که کیفیت خودروهای تولیدی بهبودی ندارد...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x