شلوارک پوشها ، سفیران ضدفرهنگی

درحالی که در فرصت پیش آمده در برزیل به این واسطه که توجه مردم اکثر کشورها به بازی های جام جهانی و حواشی آن است، شهروندان برخی کشورها در حال تبلیغ برای اسلام و دعوت کردن مهمان های برزیل به اسلام هستند، هنرمندان ایرانی که نام "سفیران فرهنگی و یار دوازدهم" را با خود یدک میکشیدند، نه در مسیر تبلیغ فرهنگی که با توجه به تصاویر منتشرشده از برزیل، در مسیر ضدفرهنگی قرار داشتند...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x