شلوارک پوشها ، سفیران ضدفرهنگی

164
16 آذر 1394

درحالی که در فرصت پیش آمده در برزیل به این واسطه که توجه مردم اکثر کشورها به بازی های جام جهانی و حواشی آن است، شهروندان برخی کشورها در حال تبلیغ برای اسلام و دعوت کردن مهمان های برزیل به اسلام هستند، هنرمندان ایرانی که نام "سفیران فرهنگی و یار دوازدهم" را با خود یدک میکشیدند، نه در مسیر تبلیغ فرهنگی که با توجه به تصاویر منتشرشده از برزیل، در مسیر ضدفرهنگی قرار داشتند...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x