ده سال پس از محرمانه های هسته ای 82

آیا غرب چیزی غیر از کاپیتولاسیون هسته ای سال 82 را در خواست کرده است؟ پس چرا مدام بر طبل مذاکره می کوبید و با نشان دادن وضعیت بد اقتصادی تیم مذاکره کننده را به دادن امتیاز های بیشتر وادار میکنید؟محرمانه بودن مذاکرات 82 کم بود که برای جبران توافقات جنابعالی با طرف غربی چند جوان این کشور به خاک و خون کشیده شدند که بار دیگر میخواهید کشور رابرای مدت دیگری به زیر فشار های سخت اقتصادی بکشید؟مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود آقای روحانی.مردم ایران تنها حامی شما هستند آنها حق دارند بدانند برای آنها چه تصمیمی گرفته اید.حق ندارند؟