عجیبترین مدل لباس در خانه مد ایرانی

رونمایی عجیب و غریب از لباس بانوان در خانه مد ایران که خود همراه با موجی از انتقادات بودبنیاد ملی مد و لباس که تحت نظر فرهنگ و ارشاد فعالیت می کند موظف به طراحی پوششی مناسب برای مردم ایران است که این بار برخلاف تعاریف اسلامی فعالیت کرده است