رونمایی از موشک جدید فجر توسط گردان های عزالدین قسام

در این فایل ویدئویی که در سایت رسمی گردان های قسام، منتشر شده است موشک مذکور که "فجر جدید" نام دارد به نمایش گذاشته می شود و یکی از اعضای گردان های قسام، مشغول نصب باله های آهنی بر روی موشک است.

در این فایل ویدئویی که کمتر از یک دقیقه است، طول و حجم بزرگ این موشک در مقایسه با عرض موشک ها و خمپاره های دیگر به نمایش گذاشته می شود.

گردان های قسام به نام موشک جدید اشاره ای نکرده است، اما این فایل ویدئویی با حرف "M" و عبارت "فجر جدید" که به زبان عبری نوشته شده است، پایان می یابد.

یادآور می شود، سخنگوی گردان های عزالدین قسام، پنج شنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در غزه اعلام کرد: تهدیدهای رژیم صهیونیستی و تهدید به آغاز جنگ جدیدی علیه نوار غزه، نه تنها باعث ارعاب آنها نخواهد شد، بلکه باعث می شود تا با تهیه فهرستی از اهداف در داخل اراضی اشغالی، خودشان را برای آغاز عملیات آماده کنند.